Jobboozt’ politik for området:

I Jobboozt ApS ønsker vi naturligvis at leve op til EU’s persondataforordning, således at vi sikrer borgernes rettigheder til beskyttelse af deres personlige oplysninger.  For at kunne levere en GDPR Compliant rekruttering følger herunder vores politik for, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.

Der er 2 måder at søge job igennem Jobboozt.

1.mail

2.virksomhedens hjemmeside ind i et rekrutteringssystem i HR Skyen, der lever op til EU’s persondataforordning, som vi har modtaget dokumentation for.

En GDPR-compliant rekruttering kræver at vi overholder:

1.Ansøgerens ret til at tilbagekalde sine oplysninger

Dette synliggøres for ansøger ved svar på mail ansøgninger samt ansøgninger i HR Skyen med følgende samtykke:

” Jeg giver samtykke til, at Jobboozt må opbevare mine data i 6 måneder med henblik på at komme i betragtning til andre stillinger i virksomheder, som Jobboozt løser for opgaver for, såfremt jeg ikke ansættes i den ansøgte stilling. Jeg er oplyst om, at jeg til enhver tid igen kan tilbagekalde mit samtykke. Jeg får mulighed for at forny mit samtykke efter periodens udløb. Gør jeg ikke det, er jeg oplyst om, at mine data slettes fra Jobboozt’ rekrutteringssystem. Jeg er oplyst om, at ovenstående samtykke er afgivet frivilligt og ikke er en forudsætning for at søge og komme i betragtning til den ansøgte stilling.”

2.At ansøgningen kun bliver synlig for dem, den er relevant for i ansættelsesprocessen

Hos Jobboozt vil det kun dreje sig om ansatte i Jobboozt samt relevante personer hos vores klienter.

3.Ansøgning, CV og evt. adfærdsanalyser slettes indenfor seks måneder, så det er garanteret væk fra alle platforme og arkiver. Alt på papir makuleres, når det ikke længere er i brug.

Den første mandag i hver måned gennemgås papirarkiver samt elektroniske arkiver herunder dropbox og mail. Det elektroniske rekrutteringssystem sletter automatisk alle oplysninger efter 6 måneder medmindre, der er givet samtykke til at Jobboozt fortsat må opbevare data.

Modtagne ansøgninger via mail søges for så vidt muligt at lægges ind i HR – Skyen og slettes herefter med det samme fra mailboks.

4.Ifølge GDPR har alle ansøgere ret til både at ændre og slette alle sine oplysninger når som helst.

I Jobboozt håndterer vi den registreredes indsigtsret og sikre dokumentationen ved at HR – Skyen logger brugerens adgang og visninger af ansøgere. Der vil på den enkelte ansøger etableres en logbog, hvor det er tydeligt, hvem der har set på ansøgerens data og hvornår. Ligeledes kan ansøgeren her se, hvornår data er blevet ændret eller slettet.

  1. Denne politik er i kraft d. 25. maj 2018 og tages op til revision årligt i maj måned og/ eller, hvis Jobboozt ApS får nye medarbejdere.